..دختری ازنسل غم..


..دختری ازنسل غم..

تمام تنم می سوزد از زخم هایی که خورده ام

دردِ یک اتفاق که شاید با اتقا قِ تـو

دردش متفاوت باشد ویرانم می کند

من از دست رفته ام ، شکسته ام

می فهمی ؟

به انتهایِ بودنم رسیده ام ؛

اما اشک نمی ریزم

پنهان شده ام پشتِ لبخنـدی که درد می کند...


تاريخ پنجشنبه 1391/02/21سـاعت 10:44 PM نويسنده فرشته|

من به این ثانیه ها دلشادم.....

به همین تنهایی.....

به همین بودن بی دغدغه رویایی. به همین لحظه که گم


می شوم و تو مرا می یابی......


به همین لاف زدن های قشنگ که پر از نور امید است دلم
....

آی غم ها کجایید که من می خندم.
.....

ور نه یک ثانیه بی دغدغه ماندن سهل است.....

و محال است که یک لحظه ز یادم بروی.....

کاش میدانستم که چرا روز و شبم با تو گره خورده ولی
....

باز هم باک ندارم که دلت مال من است
.....

کاش میدانستی که کسی هست در این سوی زمین
....

جنسش از سنگ ولی گر فراموش شود
می میرد...


    


تقدیم به کسی که دیوونشم.....!!

دوست دارمــــــــــــ کاش بودی....تاريخ چهارشنبه 1391/02/20سـاعت 3:50 AM نويسنده فرشته| |گویشـــ عاشقانه درسال81:

عزیزم؟ عشقم؟  چراناراحتی قربونت برم؟


گویش عاشقانه درسال86:

عزیزم؟  عشقم؟  چراناراحتی قلبونت برم؟


گویش عاشقانه درسال91:

عجیجم؟  عجقم؟  چلانالاحتی؟  قلبونت بلم.


گویش عاشقانه درسال96:

دیبیلم؟ عولوپولو؟ بیلی بولو؟  ناتانوتوهلو!

                 


یکی بیاداینومعنی کنه!!!!!!!؟

دیبیلم؟ عولوپولو؟ بیلی بولو؟ ناتانوتوهلو! 


تاريخ یکشنبه 1391/02/17سـاعت 5:7 AM نويسنده فرشته| |برای بعضـــی دردها نه میتوان گریــــــه کَــرد...


نه میتوان فریــــــآد زد :

برای بعضـــی دردها

فقـــط میتوان

نگــــاه کَرد

و بی صـــــدا شکست .  . 
.

تاريخ جمعه 1391/02/15سـاعت 3:13 PM نويسنده فرشته| |صدایـِــــ بِهَمـــ خوردَنــِـــ بالــِـــ مَعصومـِــ فِرشتِهـــ ها میــــ آیَد

اِنگارآمَدَنـِـــ تونَزدیکـــــ اَستـــــ :

لَمســِــ بودَنَتــــ مبارَکـــــــــ......


.....................................................


                                                                                                       

توراحســـــ میکنمــــــ هردم...

که با چشمان زیبایت مرا دیوانه ام کردی...

من از شوق تماشایت...

نگاه از تو نمیگیرم....

ولی...افســـــــــــــوس...این رویاست....

تمام آنچه حســــ کردمـــ،تمام آنچه میدیدم....

تو با من مهربـــــــــــان بودی...

واین رویا چه زیبا بود....

ولیـــ.... افسوســـ.... که رویا بود....

ولیـــ افسوســـــــــ که پایانــــــــ میرسد روزی......         


....................................................ایـنـــــ روزهـا

اَگـر خونـــــ هَـمــ گـِریِهــ کنیـــ

عمقـِــ هَمدَردیــــ دیگرانــــ با تو

یِکــــ کلمَهــ  اَستـــــ :

آخیــــ .....


........................................................


میدونیـــــ تَلخـــــــ تَرینــ اِتِفاقــ چیهــ؟!

توبِخوایـــــــــــ ....

اونَمــــــــــ بِخواد....

وَلیـــــ روزِگــــــــــــــــــــارنَخواد!


تاريخ پنجشنبه 1391/02/14سـاعت 11:8 AM نويسنده فرشته| |..........کسی دیگر نمی کوبد در این خانه متروکه ویران را


کسی دیگر نمی پرسد چرا تنهای تنهایم!!!

ومن شمع می سوزم  ودیگر هیچ چیز از من نمی ماند

ومن گریان ونالانم ومن تنهای تنهایم !!!

درون کلبه ی خاموش خویش اما

کسی حال من غمگین نمی پرسد!!!

و من دریای پر اشکم که توفانی به دل دارم

درون سینه ی پرجوش خویش اما!!!

کسی حال من تنها نمی پرسد

ومن چون تک درخت زرد پاییزم !!!

که هر دم با نسیمی میشود برگی جدا از او


ودیگر هیچی از من نمی ماند................  


تاريخ شنبه 1391/02/09سـاعت 5:3 PM نويسنده فرشته| |
برای تو می نویسم که بودنت بهار و نبودنت خزانی سرد است

تویی که تصور حضورت سینه بی رنگ کاغذم را نقش سرخ عشق می زند

در کویر قلبم از تو برای تو می نویسم

ای کاش در طلوع چشمان تو زندگی می کردم

تا مثل باران هر صبح برایت شعری می سرودم

آن گاه زمان را در گوشه ای جا می گذاشتم و به شوق تو اشک می شدم


و بر صورت مه آلودت می لغزیدم

ای کاش باد بودم و همه عصر را در عبور می گذراندم


تا شاید جاده ای دور هنوز بوی خوب پیراهنت

 را وقتی از آن می گذشتی در خود داشته باش

 که مرهمی شود برای دلتنگی هایم.........


 

تاريخ شنبه 1391/02/09سـاعت 1:5 PM نويسنده فرشته| |

من پذیرفتم که عشق افسانه است.......!!!!!


جزر ومدهای زیادی آمده اند ورفته اند........

موج درموج.....

امانمیدانم چرا......

هنوزهم برتن خیس ساحل.....

نام تورامیبینم......!!!!نقاش نیستم......

ولی تمام لحضه های باتوبودن رادردمیکشم.....


...................................................


دلم...

برای خودم سوخت......

وقتی شماصدایم کردی!!!!!


..................................................


هوایت راکرده ام.......کمی هاکن......


...................................................


عمری میخواستم بامدادرنگیهایم عشق رانقاشی کنم..........

غافل ازآنکه(عشق یعنی یکرنگی)


............................................................................................


میدانی چندبارازفکرمن گذشته ای؟؟؟؟

فقط یک بار........

چون دیگرازخیال من نرفته ای........
مسافت نمیتونه به محبت فاصله بده با اینکه کنارم نیستی ولی مهربونیتوحس میکنم........

(تقدیم به کسی که خودش میدونه)!!!!!!!


.....................................................

تاريخ پنجشنبه 1391/02/07سـاعت 11:45 AM نويسنده فرشته| |

Design:♀ali-hadis♂